#1

हनुमान चालीसा : Hanuman chalisa

अप्रैल 23, 2010 ・0 comments
हनुमान  चालीसा ।।दोहा।। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार | बरनौ रघुवर बिमल जसु , जो दायक फल चारि || बुद्धिहीन तनु जानि के , सुम...
Read post